Tuesday, 13 December 2011

Pahlawan Kecil

Ada seorang raja bernama Prabu Mandiri.  Prabu Mandiri mempunyai seorang putra bernama Mandala.  Mandala anak yang jujur dan berani.  Umurnya baru sembilan tahun.  Ia baik hati dan tidak sombong.
Kerajaan Prabu Mandiri diserang musuh.  Musuh itu dari kerajaan Karanghawu.  Mereka berperang berbulan-bulan.  Alangkah hebatnya peperangan itu!
Prabu Mandiri berkata, "Wahai Mandala...pimpinlah rakyat kita berperang!  Mintalah bantuan pamanmu...Aku sudah tua, tenagaku sudah berkurang.  Aku sudah tidak berdaya lagi."
Mendengar kata ayahnya itu, Mandala bersujud.
Mandala dan pamannya berangkat ke medan perang.  Dibunyikan kentong dan canang.  Rakyat berkumpul di halaman istana.
Mandala berseru, "Hai rakyatku! Musuh hampir tiba, negara kita akan direbutnya!  Bawalah semua senjata...kita bela negara kita!  Berani karena benar, takut karena salah!"
Seluruh rakyat bersorak-sorak, lalu menuju medan perang.  Mereka membawa pedang, panah, dan tombak.  Musuh dapat diusir.
Maka rakyat bersorak dan berseru..."Hidup pahlawan kecil!  Hidup pahlawan kecil!"
Legalah seluruh rakyat.  Mandala menggantikan ayahnya menjadi raja.

0 comments:

Post a Comment

 

Himpunan Cerita Kanak-kanak Copyright © 2011 Phauline Philip